Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 2020/C 360/01