2012/230/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 18 ta’ April 2012 li testendi l-perjodu msemmi fl-Artikolu 114(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tad-dispożizzjonijiet nazzjonali relatati mal-kontenut massimu ammissibbli ta’ kadmju fil-fertilizzanti, notifikat mir-Renju tal-Isvezja skont l-Artikolu 114(5) tat-TFUE (notifikata bid-dokument numru C(2012) 2461) Test b’relevanza għaż-ŻEE