2012/230/EU: A Bizottság határozata ( 2012. április 18. ) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkének (5) bekezdése alapján a Svéd Királyság által bejelentett, a műtrágyák megengedett legnagyobb kadmiumtartalmára irányadó nemzeti rendelkezések tekintetében az EUMSZ 114. cikkének (6) bekezdésében említett határidő meghosszabbításáról (az értesítés a C(2012) 2461. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg