Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise 2021/C 49/02