Писмен въпрос P-2422/08, зададен от Ruth Hieronymi (PPE-DE) на Комисията. Субтитрите на телевизионните програми