Komise v. Belgie Stanovisko generální advokátky - Stix-Hackl - 26 ledna 2006. # Komise Evropských společenství proti Belgickému království. # Nesplnění povinnosti státem - Vlastní zdroje Společenství - Nevyřízené karnety TIR - Nezaplacení nebo prodlení se zaplacením odpovídajících vlastních zdrojů. # Věc C-377/03. TITJUR