Písemný dotaz P-3335/04 pokládá: Rosa Miguélez Ramos (PSE) Komisi. Závady při provádění iniciativy LEADER +