Věc T-103/05: Žaloba podaná dne 11. února 2005 P proti Komisi Evropských společenství