Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. března 2005 ve věci T-169/03, Sergio Rossi SpA proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Národní a mezinárodní slovní ochranné známky MISS ROSSI — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SISSI ROSSI — Podobnost výrobků — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94)