Věc T-241/06: Žaloba podaná dne 7. září 2006 – Reitz a von Gadomski v. OHIM (CMD-CLINIC)