Neuvoston päätös (EU) 2021/593, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2021, sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaavassa eurooppalaisessa komiteassa ja Reinin navigaation keskuskomissiossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta jokitiedotuspalvelujen yhdenmukaistettujen standardien hyväksymiseen