Nariadenie Komisie (ES) č. 42/2006 z  12. januára 2006 , ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky