Predmet C-270/17 PPU: Presuda Suda (peto vijeće) od 10. kolovoza 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Amsterdam, Nizozemska) – Openbaar Ministerie protiv Tadasa Tupikasa (Zahtjev za prethodnu odluku — Hitni prethodni postupak — Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima — Europski uhidbeni nalog — Okvirna odluka 2002/584/PUP — Postupci predaje između država članica — Uvjeti za izvršenje — Razlozi za moguće neizvršenje — Članak 4.a stavak 1. koji proizlazi iz Okvirne odluke 2009/299/PUP — Uhidbeni nalog izdan radi izvršenja kazne zatvora — Pojam ‚suđenje koje je rezultiralo odlukom’ — Osoba koja se osobno pojavila u prvom stupnju — Žalbeni postupak koji obuhvaća ponovno ispitivanje merituma predmeta — Uhidbeni nalog koji ne sadržava nijednu informaciju koja bi omogućila provjeru jesu li u žalbenom postupku poštovana prava obrane osuđene osobe)