Ehdotuspyyntö 2006 yhteisössä tehtävästä yhteistyöstä onnettomuuksista tai tahallisista päästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen vähentämiseksi