Výzva k předkládání návrhů 2006 v oblasti spolupráce společenství proti havarijnímu nebo záměrnému znečišťování moře