Oznámenie o voľnej pozícii administratívneho riaditeľa Eurojustu (stupeň AD 14) — Haag (Holandsko) – 15/EJ/04