Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech osob s omezenou pohyblivostí v letecké dopravě (KOM(2005)0047 - C6-0045/2005 - 2005/0007(COD))