Věc C-256/06: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 8. června 2006 – Theodor Jäger v. Finanzamt Kusel-Landstuhl