Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1243 z 27. júla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín$