Kommissionens förordning (EG) nr 1365/2004 av den 28 juli 2004 om fastställande av en tilldelningskoefficient för de kvantiteter paddyris som erbjuds till intervention för delmängd 3 för regleringsåret 2003/04