Nariadenie Komisie (ES) č. 1365/2004 z 28. júla 2004, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient na množstvá nelúpanej ryže v intervenčnej ponuke pre obdobie č. 3 hospodárskeho roka 2003/2004