Kommissionens forordning (EF) nr. 1365/2004 af 28. juli 2004 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder uafskallet ris, der er tilbudt til intervention for tranche nr. 3 i produktionsåret 2003/04