Písemný dotaz E-1081/06 Jillian Evans (Verts/ALE) Komisi. Předpisy pro plánování