Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA XIX: VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR - Článek 181 (bývalý článek 165 Smlouvy o ES)