Pisemne zapytanie E-011307/10 Vincenzo Iovine (ALDE) do Komisji. Dyskryminacja pracowników policji w miejscu pracy