Sdělení komise Evropskému parlamentu a Radě - Evropský akční program pro řešení kritického nedostatku zdravých pracovníků v rozvojových zemích (2007 – 2013)