Písemný dotaz E-0693/05 Robert Goebbels (PSE) Komisi. Návrh směrnice o zákazu kouření v barech a restauracích