Písemný dotaz E-1366/06 Rosa Miguélez Ramos (PSE) Komisi. Povolení rybolovu pro zpracovatelskou loď v Gran Sol