Písemný dotaz E-2950/06 Georgios Papastamkos (PPE-DE) Komisi. Obchodní režim týkající se dovozu náhradních paliv z rozvojových zemí