Písemný dotaz P-0653/06 Claude Turmes (Verts/ALE) Komisi. Společenská odpovědnost firem