Betriebskrankenkasse der Robert Bosch Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 14. října 2004. # Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH proti Bundesrepublik Deutschland. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Sozialgericht Stuttgart - Německo. # Sociální zabezpečení - Náhrada výdajů na zdravotní péči vynaložených v jiném členském státě - Článek 34 nařízení (EHS) č. 574/72 - Zdravotní pojišťovna uplatňující zjednodušený postup úplných náhrad na základě faktur v nízké výši. # Věc C-193/03. TITJUR