Písemný dotaz E-4693/05 Mary McDonald (GUE/NGL) Komisi. Právní předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek