2005/530/,: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o účetní závěrce, která se týká provedení souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2003, Oddíl III – Komise