Nařízení Komise (ES) č. 1294/2006 ze dne 30. srpna 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Německa