Předloha rozhodnutí Smíšeného výboru EHP kterým se mění protokol 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody připojený k dohodě - Předloha společného postoje Společenství -