Vec C-548/19 P: Odvolanie podané 17. júla 2019: Laurence Bonnafous proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 6. júna 2019 vo veci T-614/17, Bonnafous/EACEA