Písemný dotaz P-3893/06 Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE) Komisi. Použití směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů