Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č.j. COMP/M.3551 — CD&R/Culligan) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení Text s významem pro EHP