Rozhodnutí Komise ze dne 23/05/2005 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.3692 - REUTERS / TELERATE) podle nařízení Rady (EHS) č. /2004 (Pouze anglické znění je závazné)