Nařízení Komise (ES) č. 202/2006 ze dne 3. února 2006 , kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny