Oznámení podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES — Žádost o schválení prodloužení účinnosti vnitrostátních právních předpisů odchylujících se od harmonizačních opatření Společenství (Text s významem pro EHP)