Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. dubna 2004. Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. dubna 2004.#Komise Evropských společenství proti Jégo-Quéré & Cie SA.#Opravný prostředek.#Věc C-263/02 P.