Písemný dotaz E-010509/10 Diogo Feio (PPE) Komisi. Pracovní program Komise na rok 2011 – doprava (vysokorychlostní železnice)