Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Ottubru 2018 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni li saret min-Netherlands – EGF/2018/001 NL/Attivitajiet ta' servizzi finanzjarji (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))