Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.5582 – Gonvarri/Severstal/JV) Besedilo velja za EGP