Písemný dotaz E-1709/04 pokládá: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) Radě. Politika na podporu cizineckého ruchu