Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. července 2005 ve věci C-40/03 P: Rica Foods (Free Zone) NV proti Komisi Evropských společenství, Nizozemskému království, Španělskému království (Opravný prostředek — Režim přidružení zámořských zemí a území — Dovoz cukru a směsí cukru a kakaa — Nařízení (ES) č. 2081/2000 — Ochranná opatření — Článek 109 rozhodnutí ZZÚ — Diskreční pravomoc Komise — Zásada proporcionality — Odůvodnění)