Písemný dotaz P-3625/05 Jean Cottigny (PSE) Komisi. Rozpočet Evropského plánu na pomoc nejpotřebnějším (PEAD)