Nařízení Komise (ES) č. 1005/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odvozená intervenční cena bílého cukru