Gevoegde zaken C-471/09 P tot en met C-473/09 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 juli 2011 — Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-471/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-472/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-473/09 P)/Europese Commissie, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Hogere voorziening — Staatssteun — Beroep tot nietigverklaring — Beschikkingen van Commissie inzake steunregelingen die door Spanje ten uitvoer zijn gelegd ten behoeve van ondernemingen in Vizcaya, Álava en Guipúzcoa — Belastingkrediet van 45 % van investeringen — Gewettigd vertrouwen — Evenredigheidsbeginsel — Rechtszekerheidsbeginsel en beginsel van behoorlijk bestuur — Inachtneming van redelijke termijn — Geen aanmelding)